Új adminisztrációs felület gyorsítása

Hamarosan alapértelmezetté válik az új adminisztrációs felület, de ezelőtt szeretnénk az ügyfeleink által jelzett problémás területekre megoldást találni. A legtöbb panasz a termékek lassú betöltéséhez kapcsolódóan érkezett (az E-shop -> Termékek menüben). A technikai lehetőségeket megvizsgálva végül sikerült megoldást találnunk erre a problémára.

A régi és az új adminisztrációs felület betöltési metódusa különbözik, és ez azt az érzést kelti, hogy az új felület lassabban tölt be. A régi felületen az adott oldalak azonnal betöltődnek, és ezután kerülnek betöltésre az oldalakon szereplő tartalmak (képek és szövegek). Az új adminisztrációs felületen viszont az egyes oldalak csak azután jelennek meg, miután az adott oldal minden egyes eleme betöltődött. Ha egy oldalon sok nagyméretű kép szerepel, akkor ezek betöltését megvárja a rendszer, és csak ezután válik láthatóvá az oldal. Vizuálisan úgy tűnik, hogy a régi adminisztrációs felület gyorsabb, de a valóságban a teljes oldal ugyanannyi idő alatt töltődik be mindkét felületen, csak a régi felületnél már azelőtt láthatóvá válik az oldal, mielőtt annak minden eleme betöltésre kerülne.

Mivel azonban ez a különbség elég jelentősnek bizonyult, ezért az új felületen belül módosítottunk a Termékek menü betöltési mechanizmusán. Mostantól kezdve az oldal már azelőtt betölt, hogy az ott található képek betöltését megvárnánk. A termékek előnézeti képei így az oldal betöltését követően, utólag töltődnek be. Ennek köszönhetően az E-shop -> Termékek menü oldala az eddiginél sokkal gyorsabban betölt, és ezt követően kezdi meg a rendszer a képek megjelenítését. Ez az alábbi képen látható megjelenést eredményezi (itt egy kép már betöltődött, a többi betöltése még folyamatban van):

Új betöltési mechanizmus 1.

Ugyanilyen módon történik a termékoldali kép betöltése is:

Új betöltési mechanizmus 2.

Reméljük, ezzel a frissítéssel megoldódik egy sokak által jelzett probléma, így még többen fognak áttérni az új adminisztrációs felületre!